30 JAAR ERVARING IN HET ONTWERPEN VAN
ACTUELE, HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR!
09 221 77 14

Architectenbureau Geert Billiet - Gent

Architect Geert Billiet in Gent: kies voor hedendaags en actueel

Ons bureau staat voor het ontwerpen van actuele, hedendaagse architectuur, met de focus op het creëren van grote ruimtelijkheid en intense lichtbeleving.

Veelal wordt vertrokken vanuit het ontwerpen van de binnenruimtes, waardoor het leef- en gebruikaspect van de architectuur centraal staat. De ontworpen binnenruimtes weerspiegelen zich in de vormgeving en de materialen van het beschermende buitenschild.

De schaarste aan goede vaklui, de stijgende bouwkosten, de zorg om ons milieu en de steeds strenger wordende eisen zorgen voortdurend voor nieuwe uitdagingen om de bouwprojecten binnen de gestelde krijtlijnen qua programma, budget en uitvoeringstermijn te realiseren.

Ons bureau informeert de bouwheer over alle facetten van het (ver-)bouwproces, o.a. ook over capaciteiten van mogelijke uitvoerders. Vertrouwen en een goede verstandhouding tussen de bouwheer, door ons bijgestaan, en de aannemer(s) is primordiaal om een (ver-)bouwproject te doen slagen.

In dat opzicht kan ons bureau zich beroepen op bijna 30 jaar ervaring. Wij kunnen zowel nieuwbouw als verbouwingen en restauraties uittekenen. Ook de architectuur van uw interieur kunnen wij onder de loep nemen.

***

GEERT BILLIET architect
Studies architectuur • Hoger Architectuurinstituut SINT-LUCAS,
Gent (1978-1983)
Zaakvoerder

Bijkomende vormingen:

  • Postacademische opleiding in expertisetechnieken bij het deskundigenonderzoek, Instituut voor Permanente Vorming van de faculteiten Toegepaste Wetenschappen en Landbouwkundige & Toegepaste Biologische Wetenschappen, UGent (2004);
  • Postacademische opleiding voor gerechtelijke experts, Opleidingsinstituut voor Gerechtelijke Experts van de faculteit Rechtsgeleerdheid, Ugent (2005-2006);
  • EPB-verslaggever, VlaamsEnergieAgentschap
    (Vlaamse Overheid), (2007);
  • Energiebewust Architect, VlaamsEnergieAgentschap (Vlaamse Overheid), NAV, BVA, (2008)

STIJN VAN HOLLE architect
Studies architectuur • Hoger Architectuurinstituut SINT-LUCAS (2005-2010) 
Medewerker sedert 2011

Heeft u nog vragen of wilt u graag meer informatie?
Neem dan contact met ons op.

Contacteer ons

Architectenbureau Geert Billiet
Struifstraat 9
9000 Gent
België
Tel.: 09 221 77 14
Gsm: 0475 73 45 13
Fax: 09 245 75 73
info@architect-geertbilliet.be
BTW BE0807 541 034
Back to Top